За женската красота

за женската красота

Повечето от нас разпознават красотата, когато я видят. Светът около нас е пълен с красота – океани, планини, цветя, човешки тела… някои хора са благословени с невероятни фигури. Виждаме някои от тях и си мислим „ Това е произведение на изкуството…“.

Красотата е много повече от физическата характеристика. Тя се проявява много повече в това кои сме ние, отколкото как изглеждаме. Женската красота трябва да бъде „разбулена“, защото всяка жена има нещо отвътре което е красиво. read more

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПСИХИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ ШИЗОФРЕНИЯ?

Шизофренията е психично заболяване, което се появява обикновено в края на юношеството или в началото на младежка възраст, въпреки че е възможно да се отключи по всяко време от живота на човек. Шизофренията засяга начина по който хората мислят, техните действия и начина по който виждат света. Хората с това заболяване имат изменено възприятие за реалността, често дори губят връзка с нея. Възможно е да виждат и чуват неща, които не съществуват, да говорят странно и объркано, да мислят, че другите се опитват да им навредят или да имат чувството, че постоянно ги наблюдават. read more

НАРЦИСТИЧНО ЛИЧНОСТНО РАЗСТРОЙСТВО

Повечето хора проявяват нарцистични черти в определени  ситуации. Това разбира се не е предпоставка за поставяне на диагноза.

При този вид разстройство индивидите се характеризират с арогантно и грандоманско поведение, снобизъм, постоянна нужда от възхищение от другите, чувство за собствена значимост и невъзможност да разпознават други чувства, освен собствените си read more

Какво е обсесивно компулсивно разстройство

Обсесивно компулсивно разстройство (ОКР) е тревожно разстройство, характеризиращо се с повтарящи се тревожни мисли (натрапливи мисли или обсесии) и/или повтарящо се ритуално поведение, което човек се чувства принуден да изпълнява (компулсии). Обикновено човекът  се опитва всячески да неутрализира и отхвърли натрапливите мисли, като ангажира дейността си към компулсии или избягване на ситуации, които ги провокират. В повечето случаи компулсивното поведение служи за отбягване на тревожността. Често обаче, самите компулсии предизвикват тревожност. read more

Паническо разстройство

Хората с паническо разстройство имат повтарящи се пристъпи на ужас и страх, които се появяват обикновено внезапно и без предупреждение. Тъй като появата на паническите атаки не може дa бъде предвидена, това предизвиква интензивна тревожност между епизодите, провокирана от притеснение кога и къде ще е следващата криза. read more

Хиперакивност и дефицит на вниманието

Нарушението дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) е описано за първи път преди повече от 100 години. Характеризира се с прекомерно невнимание, хиперактивност или импулсивност; засяга около 11 процента от децата в училищна възраст. Проучванията показват, че не повече от 60% от тези деца продължават да изпитват симптомите като възрастни. read more

Аутизъм- нарушения при деца

Нарушенията в аутистичния спектър (ASD), се характеризират с нарушения като обезценяване на социалните умения; трудности при вербална и невербална комуникация; телесни трудности; обсебващи интереси или стереотипно поведение. Често симптомите включват интелектуални увреждания, гърчове и стомашно – чревни проблеми. Напоследък се наблюдава нарастване на броя на диагностицираните деца. Това се дължи отчасти на промени в диагностичните критерии, откриване на леки форми на аутизъм, по- доброто осъзнаване от страна на родителя и търсенето на специалист. В резултат на това, изследователските усилия сега са фокусирани върху взаимодействието между генетични и екологични компоненти, които биха могли да допринесат за диагнозата. read more

Какво е биполярно разстройство (БАР)? Как да разбера страдам ли от биполярно разстройство?

Биполярното разстройство, наричано преди манийно-депресивна психоза или циклофрения, се характеризира с екстремни смени на настроението. Тези промени се изразяват в рязко покачване на настроението – мания, хипомания или в тотален спад – депресия. Всеки един от тези епизоди може да продължи часове, дни, седмици, месеци. Наблюдава се макар и рядко, смесване на настроенията – хората се чувстват въодушевени и депресирани по едно и също време.
Смяната на настроенията може да бъде рязка, но също така и да преминава през нормално настроение преди превключване.
Хората страдащи от биполярно разстройство, обикновено имат проблеми в личния си живот – в работа, в училище, във връзките си. По време на манийния епизод често се стига до проблеми със закона, поради сбиване или нарушаване на обществения ред. read more

Хранителни разстройства

Хранителните разстройства се отличават със сериозно емоционално, физическо и поведенческо пристрастяване, относно теглото и храната. Те засягат и двата пола, но около 90% от страдащите са жени в юношеска и младежка възраст.
Причините за развиването на хранителни разстройства са комплексни и зависят от самия индивид. Най– често те са:
* генетични– установено е, че има разлика в мозъчната активност при здрави и болни жени;
* социални- наложените от съвременното общество идеали за красота, заниманието с определен спорт (гимнастика, балет), неприемане от другите и т.н.;
* емоционални – емоционална липса или пренапрежение, нещастна любов, невъзможност да се изразят собствените емоции и др.;
* психологични – нежеланието на момичето да се превърне в жена и стремежът му да запази тялото си детско и др.
Основните видове хранителни разстройства са три. read more

Какво е бърнаут или синдром на емоционалното прегаряне?

https://web.facebook.com/events/2336751403246168/

Бърнаут е състояние на емоционално, ментално и физическо изтощение, причинено от прекомерен и продължителен стрес. Проявява се, когато човек се чувства претоварен и неспособен да се справи с постоянните изисквания от средата, в която се намира. Продължителният стрес води до загуба на интересите и мотивацията, чрез които индивида е поддържал съответната си роля в тази среда.
Бърнаут, редуцира продуктивността и намалява енергията, като същевременно човек има засилено усещане за безнадеждност, безпомощност, става циничен и обидчив. read more