За нас

Аз съм Мария Атанасова, магистър психолог и практикуващ гещалт психотерапевт. Имам опит в индивидуална, групова и семейна терапия. Професионалните ми интереси са свързани с проблеми във взаимоотношенията, хранителни разстройства, работа с тийнейджъри и млади хора, екзистенциални кризи, затруднения в контакта, гещалт коучинг и др.