Гранично личностно разстройство

Граничното разстройство е често срещано личностно разстройство. Термина „гранично“ произлиза от миналото, когато се е смятало, че това е състояние на границата между психоза и невроза. Днес този термин се смята за заблуждаващ и често бива заменен с термина емоционално нестабилна личност.
Хората страдащи от това разстройство се отличават с променливи настроения, импулсивност и понякога безразсъдно поведение, проблеми с връзките и самонараняване.
Граничното разстройство се проявява най- вече в късното юношество и ранната младежка възраст. Рядко се диагностицира при деца, тъй като тяхната персоналност все още не е изградена.
Може би страдате от гранично личностно разстройство, ако от продължително време преживявате поне пет от следните поведенчески шаблони: read more