Хранителни разстройства

Хранителните разстройства се отличават със сериозно емоционално, физическо и поведенческо пристрастяване, относно теглото и храната. Те засягат и двата пола, но около 90% от страдащите са жени в юношеска и младежка възраст.
Причините за развиването на хранителни разстройства са комплексни и зависят от самия индивид. Най– често те са:
* генетични– установено е, че има разлика в мозъчната активност при здрави и болни жени;
* социални- наложените от съвременното общество идеали за красота, заниманието с определен спорт (гимнастика, балет), неприемане от другите и т.н.;
* емоционални – емоционална липса или пренапрежение, нещастна любов, невъзможност да се изразят собствените емоции и др.;
* психологични – нежеланието на момичето да се превърне в жена и стремежът му да запази тялото си детско и др.
Основните видове хранителни разстройства са три. read more