Аутизъм- нарушения при деца

Нарушенията в аутистичния спектър (ASD), се характеризират с нарушения като обезценяване на социалните умения; трудности при вербална и невербална комуникация; телесни трудности; обсебващи интереси или стереотипно поведение. Често симптомите включват интелектуални увреждания, гърчове и стомашно – чревни проблеми. Напоследък се наблюдава нарастване на броя на диагностицираните деца. Това се дължи отчасти на промени в диагностичните критерии, откриване на леки форми на аутизъм, по- доброто осъзнаване от страна на родителя и търсенето на специалист. В резултат на това, изследователските усилия сега са фокусирани върху взаимодействието между генетични и екологични компоненти, които биха могли да допринесат за диагнозата. read more