Какво е биполярно разстройство (БАР)? Как да разбера страдам ли от биполярно разстройство?

Биполярното разстройство, наричано преди манийно-депресивна психоза или циклофрения, се характеризира с екстремни смени на настроението. Тези промени се изразяват в рязко покачване на настроението – мания, хипомания или в тотален спад – депресия. Всеки един от тези епизоди може да продължи часове, дни, седмици, месеци. Наблюдава се макар и рядко, смесване на настроенията – хората се чувстват въодушевени и депресирани по едно и също време.
Смяната на настроенията може да бъде рязка, но също така и да преминава през нормално настроение преди превключване.
Хората страдащи от биполярно разстройство, обикновено имат проблеми в личния си живот – в работа, в училище, във връзките си. По време на манийния епизод често се стига до проблеми със закона, поради сбиване или нарушаване на обществения ред. read more