Индиговите деца

индигови деца

„Детето ми не е странно, то е индиго!“

В последните няколко десетилетия все повече се говори за децата индиго. Какво всъщност представляват тези деца и как да ги разпознаем, а дали самите ние не сме такива?

Предполага се, че индиговите деца са следващата стъпка в човешката еволюция и те са тук за да ни помогнат да достигнем до нашата същност. Самият термин „индигови деца“, е въведен от американската хромо терапевтка Нанси Ан Тейп през 70-те години на 20 в. В книгата си “Да разбереш живота си чрез цвета”, тя излага концепцията, че всеки има свой цвят на живота, а някои дори и два и повече. Това са цветни слоеве, открояващи се в аурата или електромагнитното поле и обединяващи подобни личностни черти. Съответно цвета на индиговите деца е цвят индиго. read more

Аутизъм- нарушения при деца

Нарушенията в аутистичния спектър (ASD), се характеризират с нарушения като обезценяване на социалните умения; трудности при вербална и невербална комуникация; телесни трудности; обсебващи интереси или стереотипно поведение. Често симптомите включват интелектуални увреждания, гърчове и стомашно – чревни проблеми. Напоследък се наблюдава нарастване на броя на диагностицираните деца. Това се дължи отчасти на промени в диагностичните критерии, откриване на леки форми на аутизъм, по- доброто осъзнаване от страна на родителя и търсенето на специалист. В резултат на това, изследователските усилия сега са фокусирани върху взаимодействието между генетични и екологични компоненти, които биха могли да допринесат за диагнозата. read more