Дислексия

дислексия

Около 8 до 10% от децата имат някакви обучителни затруднения, включващи затруднения в придобиването и използването на знания при слушане, говорене, писане, разсъждаване или математически способности. Тези проблеми често се срещат при хора с нормална или дори висока интелигентност. read more